Hem > Nyheter > industri nyheter

Kalciumformiats roll i djurfoder och näring.

2024-01-10

Bilda kalcium, en förening med den kemiska formeln Ca(HCOO)2, har dykt upp som en avgörande komponent i området för djurfoder och näring. Denna vita, kristallina substans är mycket löslig i vatten, vilket gör den till en idealisk tillsats för att förbättra näringsprofilen hos djurfoder.


Introduktion:

Kalciumformiat har ett dubbelt syfte i djurfoder och fungerar som både en källa till kalcium och myrsyra. Dess unika egenskaper bidrar till förbättrad fodereffektivitet, förbättrat näringsupptag och djurens övergripande välbefinnande.


Näringsmässiga fördelar:

Kalciumkälla: Som en utmärkt källa till biotillgängligt kalcium spelar kalciumformiat en avgörande roll i benutveckling och underhåll. Adekvata kalciumnivåer är avgörande för skelettets integritet, äggskalsbildning hos fjäderfä och övergripande strukturellt stöd hos djur.


Försurande egenskaper: Myrsyran som frigörs från kalciumformiat fungerar som en försurare i matsmältningskanalen. Denna försurning främjar en gynnsam pH-miljö, hjälper till med matsmältningen av näringsämnen och hämmar tillväxten av skadliga bakterier. Detta bidrar i sin tur till förbättrade foderomvandlingshastigheter och minskade fall av matsmältningsbesvär.


Förbättra flödeskvalitet:

Mögel och mikrobiell kontroll: Kalciumformiat uppvisar antimikrobiella egenskaper, vilket minskar tillväxten av mögel och skadliga bakterier i foder. Denna konserveringseffekt förlänger fodrets hållbarhet, bibehåller dess näringsvärde och minskar risken för mykotoxinkontamination.


Pelletsstabilitet: Den hygroskopiska karaktären hos kalciumformiat bidrar till foderpelletsens stabilitet genom att förhindra fuktupptagning. Detta är särskilt viktigt för att upprätthålla den strukturella integriteten hos pelleterat foder under lagring och transport.


Miljöhänsyn:

Kalciumformiat utmärker sig som en miljövänlig tillsats. Dess låga toxicitet och biologiska nedbrytbarhet gör det till ett hållbart val för djurfoder. Dessutom överensstämmer minskningen av användningen av antibiotika, som tillskrivs de försurande egenskaperna hos kalciumformiat, med moderna trender som främjar ekologisk balans i jordbruket.


Slutsats:

I det dynamiska landskapet av djurnäring har kalciumformiat visat sig vara en mångsidig och fördelaktig tillsats. Dess roll i att tillhandahålla viktiga näringsämnen, förbättra foderkvaliteten och bidra till miljömässig hållbarhet understryker dess betydelse i modern boskapsproduktion. När industrin fortsätter att utvecklas står kalciumformiat som en nyckelspelare för att optimera djurhälsa, prestanda och övergripande näringsmässigt välbefinnande.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept